AKSI Thuis
http://www.aksi.be/aksi-thuis
Dienstencheques - het systeem

• Het systeem van de dienstencheques
 
> Via dit door de federale overheid gesubsidieerd systeem kan iedere privépersoon die in België gedomicilieerd is, huishoudelijke prestaties laten uitvoeren aan een voordelig tarief. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.
 
• Nettotarieven
 
> Het te betalen bedrag is 9 € per volledig gepresteerd uur. U geniet van de belastingaftrek voor alle aangekochte dienstencheques (maximum 2.720 € uitgaven in 2013 – aanslagjaar 2014).
Gebruikers met een laag inkomen kunnen genieten van het belastingsvoordeel via een terugbetaalbaar belastingskrediet. Meer info: Contactcenter FOD Financiën, 02 572 57 57.
 
• Gebruik
 
> Papieren dienstencheques: u dateert, ondertekent en overhandigt aan de werknemer een dienstencheque voor ieder volledig gepresteerd werkuur.
 
> Elektronische dienstencheques: de werknemer belt met uw gsm of vaste telefoon naar een gratis nummer en registreert zijn prestaties. Deze worden doorgegeven aan de erkende onderneming en uit uw elektronische portefeuille gehaald.
 
• Aantal dienstencheques
> Per kalenderjaar mag u maximaal 500 dienstencheques per gebruiker bestellen, (400 cheques aan 9 € en 100 cheques aan 10 €)  beperkt tot 1 000 dienstencheques per gezin (800 cheques aan 8,50 € en 200 cheques aan 9,50€).
 
> Uitzonderingen: eenoudergezinnen, mindervalide personen, (en ouders van een minderjarige met een handicap) en personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten, mogen per jaar 2 000 dienstencheques aankopen.
 
> Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op moederschapshulp. Deze hulp, in de vorm van 105 dienstencheques, wordt toegekend via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.
 
• Inlichtingen
> U kunt zich rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke van AKSI THUIS. Zij kunnen u een geschikte werknemer voorstellen, zij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u de beste oplossing in geval van problemen.
 
 
• Bestelling van uw dienstencheques
Voor u dienstencheques kunt bestellen moet u zich eerst inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan via: 
 • of door het invullen van een papieren formulier dat u kunt downloaden van: www.dienstencheques-rva.be  Dit formulier kunt u faxen naar 02 547 54 96 of opsturen via de post naar:
Sodexo
Cel dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel
 
• U kunt ook Sodexo bellen op 02 547 54 95.
 
> B ij uw inschrijving moet u vermelden of u kiest voor papieren of elektronische dienstencheques.
 
> Zodra u zich hebt ingeschreven, krijgt u van Sodexo een bevestiging en ook alle informatie over hoe u dienstencheques kunt bestellen.
 
• Het systeem van de dienstencheques
> Via dit door de federale overheid gesubsidieerd systeem kan iedere privépersoon die in België gedomicilieerd is, huishoudelijke prestaties laten uitvoeren aan een voordelig tarief. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.
Welke taken?
> Huishoudhulp bij u thuis:
..... schoonmaak
..... was
..... strijkwerk
..... klein verstelwerk
..... bereiden van maaltijden.
 
> Dienstverlening buitenshuis:
..... strijkwerk
..... boodschappen
..... begeleid transport van personen
met beperkte mobiliteit.
 Terug naar het overzicht van AKSI Thuis