ArbeidsKansen voor Sociale Integratie
http://www.aksi.be/arbeidskansen
Missie

AKSI is een organisatie met als missie een duurzame, volwaardige tewerkstelling realiseren voor de zwaksten onder de kansengroepen en dit d.m.v. het realiseren van een uitgebreide dienstverlening waar er niches worden vastgesteld.

Kansengroepen zijn die mensen die minstens drie kenmerken vertonen van de volgende acht: langdurig werkloos, laaggeschoold, allochtone afkomst, +45jaar, zorglast voor kinderen of ouders, wonend in een sociaal achtergestelde wijk, arbeidsgehandicapt (fysische beperkingen, ex-psychiatrisch patiënt) en OCMW-cliënt zijn.

De prioritaire pistes die we bewandelen om deze missie te bereiken beslaan diverse domeinen omdat AKSI wil inspelen op noden waar en wanneer die worden vastgesteld.

AKSI wil een reële werkervaring aan kansengroepen bieden om hen aldus te versterken en door te stromen naar het NEC of hen in de eigen organisatie een contract van onbepaalde duur aan te bieden. De kansengroepen staan op de eerste plaats in onze missie, de aangeboden dienstverlening is een middel om deze kansengroepen reële kansen te geven op een sociale integratie in onze maatschappij.

 

Doelstellingen van AKSI

Het project wil een aantal doelen bereiken op het vlak van tewerkstelling en integratie, maar ook op het vlak van dienstverlening.

Op het vlak van tewerkstelling wil AKSI vooral:

1. Het werk korter bij de mensen brengen (regionaal aanbod van lokale projecten en tewerkstelling).

2. via de vernieuwende combinatie van BND (individuele verantwoordelijkheid en engagement) en interventieteam (groepsdynamica) een complete en complementaire methodiek aanwenden: In BND worden werkzoekenden geactiveerd, maar ontbreekt te vaak het ploeggevoel en blijft de sociale interactie in groepen onderontwikkeld. Bij louter groepsopdrachten is er een sterke sturing, maar ontbreekt de sociale flexibiliteit die nodig is om sommige werkzoekenden te activeren en ontbreekt ook de individuele beloning en werksatisfactie van het 1wort-principe (1werknemer-1opdracht-1resultaat-1tevreden klant) zoals dat in de BND zijn vruchten afwerpt.

 

Op het vlak van lokale dienstverlening wil het project:

1. Een duurzaam sociaal tewerkstellingsbeleid uitbouwen.

2. Een uitgebreid pakket van diensten zowel aan particulieren als aan bedrijven, organisaties en lokale besturen aanbieden.

3. Het lokaal sociaal economisch weefsel van de hoopdorpen en wijken ondersteunen en zo ook bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang.

 

Uitgangspunten

Met deze organisatie vertrekken wij vanuit diverse uitgangspunten:

 • tewerkstelling van kansengroepen
 • aanbieden van diensten kort bij huis op maat van de klant
 • kwaliteit van de arbeid
 • flexibiliteit voor werknemer en zo mogelijk ook voor de klant
 • participatie van werknemer en klanten
 • gendervriendelijk en diversiteitsgericht werken
 • samenwerking met lokale partners

 

Uitvoering

1. De unieke combinatie van individueel werken en groepsmatig werken:

 • Leren individuele verantwoordelijkheid nemen (1wort).
 • Leren samenwerken in microteams (bijvoorbeeld grotere opdrachten of leerstages per 2).

2. Voor de activering van de werkzoekenden wil AKSI een dynamiserende doch veilige omgeving creëren:

 • Tewerkstelling in eigen regio en waar mogelijk in eigen, vertrouwde buurt.
 • Leerstages met peter- en meterschapsmethodiek (leren van ervaren collega's).
 • Werken aan randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang,...).
 • Groei in verantwoordelijkheid (groepsopdrachten, microteams en individuele opdrachten.

3. Voor de uitbouw van de dienstverlening wil AKSI met lokale besturen en organisaties nauw samenwerken:

 

 • De doelgroepwerknemers wonen vaak in achtergestelde buurten; door een nauwe samenwerking met het buurtopbouwwerk wordt de drempel verlaagd.
 • Lokale zelfstandigen en bedrijven zijn voor AKSI potentiële partners of klanten.
 • De leden van de raad van bestuur hebben allen vanuit hun professionele loopbaan ervaring en netwerken ter ondersteuning van de uitbouw van het project.

 

4. Voor de commerciële uitbouw (klanten werving, marktniches) wil AKSI zich vooral richten op:

 • Ondersteunende diensten (op vraag van lokale besturen).
 • Additionele dienstverlening (accent op uitbreiding van het lokale dienstenaanbod).
 • Nauw samenwerken met de lokale ondernemingen.

Bestuur

Dit alles gebeurt onder de begeesterende leiding van Ann Debock als gedelegeerd bestuurder bijgestaan door Dirk Habils als voorzitter .Terug naar het overzicht van ArbeidsKansen voor Sociale Integratie